Koliek: herkennen, begrijpen en handelen

Koliek: herkennen, begrijpen en handelen

Koliek bij paarden is een aandoening die paardeneigenaren altijd serieus moeten nemen. Het is essentieel om de tekenen van koliek te herkennen en te begrijpen welke verschillende vormen van deze aandoening zich kunnen voordoen. In deze blog zullen we dieper ingaan op koliek, hoe je het kunt herkennen en welke diverse vormen ervan bestaan.

Wat is Koliek?

Koliek is geen specifieke diagnose, maar eerder een symptoom van buikpijn bij paarden. Het kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, variërend van eenvoudige spijsverteringsproblemen tot ernstige aandoeningen zoals darmobstructies. Koliek kan zich op verschillende manieren manifesteren, en het is van groot belang om snel te handelen bij vermoedens van deze aandoening.

Herkennen van Koliek:

 1. Rusteloosheid en Onrustig Gedrag: Paarden die aan koliek lijden, vertonen vaak rusteloos gedrag. Ze kunnen ongemakkelijk bewegen, veel heen en weer lopen of proberen te rollen.

 2. Frequent Buigen, Snuffelen en Kijken naar de Buik: Een ander teken van koliek is frequent buigen, snuffelen aan de grond en kijken naar hun buik. Deze gedragingen geven aan dat het paard ongemak ervaart in het buikgebied.

 3. Pogingen tot Rollen: Paarden met koliek proberen soms te rollen, mogelijk als een manier om de pijn te verlichten. Het is belangrijk om dit gedrag te observeren, maar wees voorzichtig bij het naderen van het paard om letsel te voorkomen.

 4. Zichtbare Pijn: Paarden kunnen tekenen van zichtbare pijn vertonen, zoals zweten, snelle ademhaling en versnelde hartslag. Deze fysiologische reacties zijn indicatoren van ernstig ongemak.

Vormen van Koliek:

 1. Gaskoliek: Gaskoliek ontstaat wanneer gasophopingen in de darmen leiden tot buikpijn. Het paard kan zich ongemakkelijk voelen en proberen gas kwijt te raken door te rollen of zich uit te strekken.

 2. Verstoppingskoliek: Verstoppingskoliek treedt op wanneer een deel van de darmen geblokkeerd raakt, wat de normale doorgang van voedsel verhindert. Het paard kan symptomen vertonen zoals frequente pogingen tot rollen en een verminderde eetlust.

 3. Torsiekoliek: Torsiekoliek is een ernstige vorm waarbij de darmen draaien, waardoor de bloedtoevoer wordt belemmerd. Dit is een medisch noodgeval dat onmiddellijke veterinaire interventie vereist.

 4. Zandkoliek: Paarden die op zanderige grond grazen, lopen het risico op zandkoliek. Het inslikken van zand kan zich ophopen in de darmen en leiden tot buikpijn en spijsverteringsproblemen.

Actie ondernemen bij Koliek:

 1. Bel de Dierenarts: Bij vermoedens van koliek is het van het grootste belang om onmiddellijk de dierenarts te bellen. Tijd is cruciaal, vooral bij ernstige vormen van koliek zoals torsie.

 2. Beperk Voedselinname: Zet het paard niet op stal met voer. Beperk de toegang tot voedsel om verdere complicaties te voorkomen.

 3. Monitoring: Houd het paard in de gaten terwijl je op de dierenarts wacht. Notities maken over gedrag, hartslag en ademhaling kan nuttig zijn voor de veterinaire diagnose.

Koliek is een ernstige aandoening die onmiddellijke aandacht vereist. Door alert te zijn op de symptomen en snel te handelen, kun je de kans op een succesvolle behandeling vergroten. Regelmatige controles, aandacht voor dieet en een gezond leefomgeving kunnen bijdragen aan het voorkomen van koliek bij paarden. Vergeet echter nooit dat bij het vermoeden van koliek de dierenarts de aangewezen persoon is voor een nauwkeurige diagnose en passende behandeling.

Terug naar blog